Comparteix a les xarxes socials clips del directe o vídeos editats al núvol

Edita des de qualsevol lloc utilitzant un navegador web

 • El teu equip podrà editar els vídeos en equip i sense necessitat de desplaçar-se al lloc on es produeix l’acció.
 • Genera nous vídeos mentre emets el directe o un cop aquest hagi finalitzat.
 • Talla clips, uneix-los a altres clips de la mediateca, afegeix àudio, títols, gràfics i transicions.
 • Crea els teus vídeos a partir de les seqüències en brut o a partir de la senyal realitzada.

Comparteix a l’instant els millors moments del directe a Facebook, Youtube, Instagram i Twitter

 • Visualitza els bruts que està capturant el teu equip així com la realització del directe que estàs produint.
 • Selecciona en qualsevol moment un dels fluxos i marca el punt d’inici i de final del tall.
 • Afegeix un títol, gràfics, o qualsevol altre element.
 • Personalitza el vídeo per a que mostri la teva marca en tots els canals on es publiqui.
 • Adapta el format (apaïsat, vertical, quadrat) o crea diferents versions per a que encaixin millor amb cada xarxa social.
 • Comparteix el vídeo a totes les xarxes socials amb un sol clic.

Comparteix a l’instant vídeos amb punts de vista alternatius del directe

 • Escull qualsevol dels fluxos de vídeo en brut que està capturant el teu equip de càmeres, talla el clip i afegeix el títol.
 • Comparteix-ho per a que la teva audiència pugui veure la mateixa acció des d’un punt de vista alternatiu només instants després.
 • Utilitza’l en directes on l’acció succeeix en diversos llocs i en esdeveniments multicàmera amb diferents perspectives.

Edita i publica vídeos més elaborats amb el nostre editor

 • Comença el teu nou vídeo a partir d’un flux en directe, de un vídeo de la mediateca o des de zero.
 • Accedeix a la mediateca i afegeix tants clips com necessitis.
 • Captura talls de qualsevol brut o de la realització, fins i tot sense esperar que acabi la retrnasmissió.
 • Afegeix pistes d’àudio, títols, gràfics, imatges i transicions.
 • Substitueix l’àudio per text i gràfics per als vídeos visualitzats en mode auto-play sense àudio.
 • Personalitza el vídeo per a que mostri la teva marca en tots els canals on es publiqui.
 • Adapta el format (apaïsat, vertical, quadrat) o crea versions diferents del vídeo per a que encaixin millor en cada xarxa social.
 • Quan estiguis llest, comparteix el vídeo a totes les xarxes socials amb un sol clic.

Crea vídeos que potenciïn i complementin els teus directes

Crea resums de la retransmissió, vídeos combinant diversos punts de vista, notícies, preses falses o entrevistes al backstage.

Una mediateca en el núvol per alimentar als teus creadors

 • Accedeix ràpidament a qualsevol vídeo emès pel teu equip en els teus directes o gravat i pujat posteriorment.
 • Troba el vídeo que busques al instant gràcies al cercador i als filtres.
 • Descarrega vídeos de la mediateca per traslladar-los a un editor de vídeo extern.
 • Llança l’editor integrat des de la mediateca per començar immediatament a editar un nou vídeo.
 • Descarrega un arxiu complet compatible amb el teu editor de vídeo amb tots els vídeos d’un directe sincronitzats.