Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (des d’ara RGPD), t’informem que les dades facilitades lliure i voluntàriament pels usuaris, ja sigui personalment o via web www.watchity.com, seran tractades per l’entitat Watchity S.L. com detallarem a continuació:

1.- Identitat i dades de contacte del responsable

Watchity S.L.
CIF: B-66574385
Adreça postal: Travessera de Gràcia, 73  3r 3ª, 08006 de Barcelona
Telèfon: 931 807 120
Adreça de correu electrònic: lopd@watchity.com

2.- Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Telèfon: 931 807 120
Adreça de correu electrònic: lopd@watchity.com

3.- Finalitats del tractament i base jurídica

Des de Watchity S.L. podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel que ens les hagis facilitat:

I – Gestionar el procés de registre com a usuari de la nostra web/app, així com l’accés a beneficiar-te dels avantatges que derivin d’aquesta acció.

II –  Gestionar l’enviament a l’usuari d’informació d’interès, que serà, principalment, relacionada amb el sector audiovisual i amb Watchity (articles, esdeveniments, publicacions de l’apartat de recursos i informació promocional).

III – Poder participar en les promocions, sortejos o esdeveniments organitzats per l’Empresa.

IV – En el cas que l’usuari accepti la instal·lació de les cookies, pròpies i de tercers, en el seu equip mitjançant la navegació a la nostra web, la informació proporcionada per aquestes s’utilitzarà per a l’elaboració de perfils i l’ús del lloc web sobre la base de navegació i l’historial de comportament de l’usuari, amb la única finalitat de poder-li oferir continguts i serveis d’una forma més personalitzada. Tot i així, en cap moment serà objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre l’usuari i la seva persona.

V – I en general, portar a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents àmbits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció a la nostra web, així com a les obligacions legals derivades.

L’elaboració de perfils i l’oferta de serveis i comunicacions als usuaris i clientes té com a base legal la satisfacció de l’interès legítim de l’Empresa, reconegut pel mateix RGPD, el qual permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de marketing directe. Aquest tractament consisteix en poder oferir als usuaris i clients la descàrrega de documents i la contractació de serveis amb la finalitat d’aconseguir la fidelització. No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de dades, i que pots fer-ho mitjançant qualsevol dels mitjans descrits en aquestes condicions.

Compartim la teva informació personal amb tercers per ajudar-nos a utilitzar aquesta informació. Per exemple, utilitzem Google Analytics per ajudar-nos a comprendre com utilitzen els nostres clients el “Site” – pots llegir més informació sobre com Google utilitza la teva informació personal aquí: https://policies.google.com/privacy?hl=es . També pots donar-te de baixa de Google Analytics aquí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

A cada formulari de recollida de dades de la pàgina web es requereix, amb caràcter previ, que faciliti les seves dades de contacte i el consentiment exprés de l’usuari. Tot i així, en qualsevol moment, l’usuari podrà revocar aquest consentiment mitjançant un correu electrònic a l’adreça lopd@watchity.com

L’usuari ha de garantir i respondre del fet que les dades aportades siguin exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari ha de garantir que ha informat a aquest tercer dels aspectes que conté aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Watchity S.L. per a les finalitats esmentades.

Watchity S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Watchity S.L. podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però haurà de sol·licitar sempre l’autorització expressa de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podran comunicar o cedir les dades a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

  1. – Destinataris de les dades

El destinatari de les dades serà el departament de marketing de Watchity S.L., que garantirà en tot moment la privacitat d’aquestes dades i es compromet a custodiar-les per evitar la seva alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat.

5.- Conservació de les dades

Les teves dades de caràcter personal es mantindran durant el termini legal corresponent segons el tipus de contacte o modalitat de formulari que omplis:

  • Les dades per a la gestió de la relació amb el client per la facturació dels serveis prestats per Watchity S.L., es conservaran durant tot el temps que el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
  • Les dades per a l’enviament de comunicacions informatives i comercials, dels nostres serveis o de contingut relacionat amb el sector audiovisual, seran conservats indefinidament fins que l’usuari manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa.
  • Les dades per a la gestió de consultes o sol·licituds s’hauran de conservar durant el temps que sigui necessari per donar-li resposta, en un termini màxim de dotze mesos.
  • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres serveis es mantindran durant la vigència i publicitat dels serveis a què fa referència, excepte que s’expressi el desig de l’usuari de que siguin eliminats en qualsevol moment.

Amb la finalitat que Watchity S.L. pugui garantir la seguretat i confidencialitat de les dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, alteració, mal ús, robatori i accés no autoritzat de les dades personals facilitades a través d’aquesta pàgina web.

  1. – Exercici de drets

L’usuari que accedeix a la nostra pàgina web per sol·licitar els nostres serveis o descarregar documentació, ha de declarar i garantir que és major de 18 anys, o en el seu defecte, que és major de 14 anys i compta amb el consentiment dels seus pares o tutors legals per accedir a fer servir el Lloc; que ha llegit, entès i accepta les Condicions d’Ús del Lloc; que tota la informació personal que ens proporciona és veraç, exacta i vigent, i la mantindrà degudament actualitzada; i que accepta la nostra Política de Privacitat.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits de l’RGDP, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, adjuntant una còpia del seu DNI, dirigida a:

Watchity S.L., Departament d’atenció al client, Travessera de Gràcia, 73  3r 3ª -08006- Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic: lopd@watchity.com, indicant en l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment, l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de l’última versió de la Política de Privacitat: 25/05/2018